Community banner
Avatar

Ukraine

!ukraine@sopuli.xyz
Established

Ukraine

!ukraine@sopuli.xyz

Create post

News and discussion related to Ukraine

*Sympathy for enemy combatants in any form is prohibited.

*No content depicting extreme violence or gore.

Community stats

 • 3.8K

  Monthly active users

 • 7K

  Posts

 • 22K

  Comments

Logo

Sopuli

Rules

 1. Remember the human! (no harassment, threats, etc.)
 2. No racism or other discrimination
 3. No Nazis, QAnon or similar whackos and no endorsement of them
 4. No porn
 5. No ads or spam
 6. No content against Finnish law

Säännöt

 1. Muista ihminen! (ei häirintää, uhkailua, jne)
 2. Ei rasismia tai muuta syrjintää
 3. Ei natseja, QAnonia tai vastaavia hörhöjä eikä heidän tukemistaan
 4. Ei pornoa
 5. Ei mainoksia tai roskapostia
 6. Ei Suomen lain vastaista sisältöä

Matrix Space

FAQ / UKK

Support and meta discussion / Tuki ja metakeskustelu: !meta@sopuli.xyz

Patreon


Communities to get started / Yhteisöjä joilla pääsee alkuun: